ביה"ד הרבני קיבל את בקשתו של האב (לקוח במשרד) וקבע כי כי ניתן לערוך בדיקה גנטית לבירור אבהותו לילד שנולד לאחר הגירושין

הצדדים נישאו כדמו"י ולאחר שנתיים התגרשו, ללא ילדים.

שלושה חודשים לאחר מכן – חידשו הצדדים את הקשר האינטימי ביניהם לסירוגין, ולאחר שהודיעה האישה לאיש  שהיא בהיריון ממנו, הצדדים חזרו לגור יחד.

חידוש הקשר לא צלח ובשעת מריבה אמרה האישה לאיש כי הבן אינו בנו.

האישה הגישה לבית המשפט למשפחה תביעה למזונות הבן נגד האיש, וזה האחרון טען בבית המשפט כי הוא מבקש בדיקת רקמות להוכיח כי הבן הוא בנו.

ביה"ד הרבני האזורי פסק כי אין לראות את הצדדים כנשואים, ולכן יש לאפשר לערוך לבן בדיקה גנטית לבירור אם הבן הוא בנו של המבקש. תהיה תוצאת בדיקה זו אשר תהיה – הבן יהיה כשר לבוא בקהל.

מס' הליך: תיק ‏ 1042070/1
תאריך פסה"ד: 8.5.17
ערכאה שיפוטית: כב' ביה"ד הרבני האזורי תל אביב יפו, מפי כב' הרב אייל יוסף