התקבל פס"ד הצהרתי לעתירתו של הבעל (לקוח במשרד) לפיו מועד הקרע הסופי בין הצדדים הוא יום הגשת התביעה הרכושית

הדיון בפסה"ד נסב בשאלת המועד בו חל הקרע בין הצדדים – שממנו אין לראותם עוד כשותפים ברכוש.

הבעל עתר לכך שביהמ"ש ייתן פסק דין הצהרתי הקובע כי על הצדדים חלה חזקת השיתוף וכי הם חולקים בחלקים שווים במלוא הכספים, המניות, האופציות והזכויות, לרבות הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות, אשר צברו במהלך נישואיהם ועד ליום הגשת תביעתו.

כב' בית המשפט לענייני משפחה פסק כי מועד הקרע הוא יום הגשת התביעות נגד הנתבעת ודחה את טענת הנתבעת כי הקרע חל כאשר החלה להסתיר מהאיש בונוסים שקיבלה – לא מדובר בהפרדה מוסכמת. אין לראות את הקרע בכך שלא נתקיימו יחסי אישות או כאשר הנתבעת חדלה להעביר את משכורתה לחשבון המשותף. יש לראות את המועד ביום בו הגיש התובע את תביעתו הרכושית ומיד לאחריה עזבה הנתבעת את בית הצדדים. שני האירועים הללו מלמדים על גמירות דעת הצדדים להיפרד.

מס' הליך: תמ"ש 25480/04
תאריך פסה"ד: 23.9.08
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה כפר סבא, מפי כב' השופט צ. ויצמן