ביהמ"ש דחה את טענותיה הקשות של האם נגד האב (לקוח במשרד) וקבע משמורת משותפת על בתם המשותפת של הצדדים

חיי הנישואים של הצדדים הגיעו לקיצם לאחר שהאב (לקוח במשרד) גילה את עובדת היותו הומוסקסואל.

האישה, אשר הוכתה כפי הנראה בהלם נוכח גילוי עובדה זו, יצאה כנגד הבעל במלחמת חורמה טוטאלית, כאשר במסגרת "מלחמתה" זו עשתה ועושה היא שימוש חסר כל גבולות בבת המשותפת מבלי לגלות תובנה לנזקים הנפשיים הנגרמים לילדה עקב התנהגותה.

ועדת התסקירים שדנה בפרשה התרשמה כי הבת מצויה בקונפליקט חריף ופועלת עפ"י יכולתה להחזיק בשני הוריה. הועדה התרשמה כי לאב יכולת הורית טובה.

הבת הביעה רצונה בפני ביהמ"ש לחלק את שהותה בחלקים שווים בין שני הוריה. מסקנת ביהמ"ש הינה כי יש ליתן משקל ראוי לדעותיה, כמתבקש מגילה וממידת הבגרות שהיא מגלה.

נקבע כי הקטינה תהיה במשמורת משותפת של אמה ושל אביה, ותשהה שבוע בבית כל אחד מהם לסירוגין.

מס' הליך: תמ"ש 008851/01
תאריך פסה"ד: 14.7.03
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה כפר סבא, מפי כב' השופט י. כהן