ביהמ"ש נעתר לבקשת הבעל (לקוח במשרד) לביטול צו מניעה שהגישה האישה על מניותיו

במסגרת תובענה רכושית שהגישה האישה נגד הבעל היא עתרה למתן צווי מניעה זמניים על מניותיו בחברות שבבעלותו.

צווי המניעה הוטלו בהחלטה במעמד צד אחד, לפיה נאסר על הבעל לעשות כל דיספוזיציה בנכסיו, והבעל הגיש בקשה לביטול הצווים.

כב' ביהמ"ש קיבל את בקשתו של הבעל לביטול צווי המניעה וקבע כי האישה לא עמדה בנטל הראיה לטענותיה להברחת נכסים. ההיפך הוא הנכון. עוד ציין כב' ביהמ"ש כי לא די בעצם קיום המשבר בחיי הנישואין כדי להעניק את הסעד הזמני, על הבקשה להיות מוגשת בתום לב ואין לאפשר מתן סעד זמני אשר מטרתו להפעיל לחץ על הצד השני ובכך להשיג רווחים משניים.

נקבע כי האישה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח שקיימות ראיות לכאורה להברחת ו/או העלמת נכסים ע"י הבעל, וכי הבקשה הוגשה במטרה להפעיל לחץ בלתי הוגן על הבעל ובכך נעשה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בכוונה להשיג רווחים כלכליים.

מס' הליך: תמ"ש 8852/01
תאריך פסה"ד: 27.2.02
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה כפר סבא, מפי כב' הרשם א. באומגרט