התקבלה תביעת הבעל (לקוח במשרד) לחיוב האישה בגט, כשאין לבעל יכולת לפרוע כתובתה ואין היא רשאית לעכב את סידור הגט

ביה"ד הרבני האזורי חייב את הצדדים להתגרש, פטר את הבעל  מתשלום מזונות לאישה, חייב את הבעל לפרוע לאישה את כתובתה ונקבע כי חיוב פירעון הכתובה חל בכפוף למתן הגט.

במועד שנקבע לסידור גט הופיעו הצדדים. האישה אמרה שתסכים לקבל גיטה רק אם הבעל יפרע כתובתה. הבעל טען שאינו מסוגל  לשלם כתובתה, לפיכך סירבה האישה להתגרש עד שיובטח תשלום כתובתה.

ביה"ד הרבני האזורי פסק כי על האישה לקבל גיטה, וזכותה של האישה לממש פסיקת ביה"ד לחיוב הבעל בכתובתה בלשכת הוצאה לפועל כפי הנהוג בכל חוב, ואין היא רשאית לעכב סידור הגט.

מס' הליך: תיק רבני ‏904909/5‏
תאריך פסה"ד: 27.12.15
ערכאה שיפוטית: כב' ביה"ד הרבני האזורי נתניה, מפי כב' הרב שלמה שפירא – אב"ד‏