ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור של אישה נגד בעלה (לקוח במשרד) בעניין עיכוב החלטה על הרכוש וקבע כי מדובר במקרה חמור וחריג של חוסר תום לב

האישה מסרבת להתגרש למרות שש שנות הפירוד וההליכים המשפטיים הרבים שבין הצדדים. ולמרות רצונה בגירושין. בית הדין שאל את המערערת אם היא מוכנה להתגרש, ועל כך השיבה: "כשאני אקבל את כל הנתונים מרואה החשבון".

כב' ביה"ד התרשם שהמערערת אוחזת בנישואין כדי להשיג הישגים כלכליים, שהגדול שבהם הוא, להמשיך להתגורר בדירת הצדדים, שלטענת המשיב שוויה כ- 7 מיליון ש"ח, ללא דמי שימוש.

נקבע כי מדובר במקרה חמור וחריג של חוסר תום לב מצד המערערת, והגשת ערעור בידיים לא נקיות, בפרט כשפסק הדין בעניין גירושי הצדדים נמצא על סף סיומו.

מס' הליך: תיק ‏1073494/4
תאריך פסה"ד: 7.6.20
ערכאה שיפוטית: כב' ביה"ד הרבני הגדול בירושלים