ביהמ"ש דחה תביעתה של האישה נגד הבעל (לקוח במשרד) לביטול הסכם גירושין שנחתם וקביל תוקף פס"ד, וקבע כי ניתן לכל היותר להצביע על טעות בכדאיות העסקה

התובעת והנתבע חתמו על הסכם גירושין. בעת שניהלו הצדדים משא ומתן לקראת חתימתם על הסכם הגירושין ערכו התחשבנות לגבי שווי נכסיהם. בין הנכסים היו ניירות ערך של חברות שונות. ההסכם אושר וקיבל תוקף של פסק-דין.

התובעת הגישה תביעה לביטול פסק-הדין המאשר את הסכם הגירושין.

ביהמ"ש דחה את טענותיה של האישה וקבע כי ניתן לכל היותר להצביע על טעות בכדאיות העסקה מצד התובעת, ואין בכך כדי להביא לביטולו של הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של פסק-דין.

עוד נקבע כי לא ניתן לייחס לתובעת חולשה שכלית כטענותיה ולא נגרע ממנה דבר במסגרת הסכם הגירושין. הסכום שקיבלה לפי ההסכם משקף למעלה מ-50% מהזכויות אשר צברו הצדדים במהלך הנישואין.

מס' הליך: תמ"ש 97 /93474
תאריך פסה"ד: 2.9.03
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה תל אביב יפו, מפי כב' השופטת ט. סיון