ביהמ"ש קיבל את טענותיה של האם (לקוחה במשרד) לעניין הניכור ההורי שמפעיל האב על הילדים, וקבע כי כאשר אין הצדק לניכור יתערב ביהמ"ש כאן ועכשיו

החלטה שניתנה במסגרת "המסלול המהיר" שהונהג במחוז ת"א לטיפול במקרים של ניכור הורי. ביהמ"ש קיבל את טענותיה של האם לעניין הניכור ההורי שמפעיל האב על הילדים, וקבע כי כאשר אין הצדק לניכור לא ימתין ביהמ"ש עם חידוש הקשר עד סיומו של טיפול כזה או אחר ואם לא תופסק התופעה אזי יתערב ביהמ"ש כאן ועכשיו.

נקבע כי ככל והקטינים לא ישהו עם אימם בזמן שנועד לכך יראה בכך ביהמ"ש בבחינת הפרת הוראה חוקית ומכאן יתקדם ביהמ"ש במקצה הסנקציות שבדין ככל וכפי שיידרש.

מס' הליך: תלה"מ 42819-04-19
תאריך פסה"ד: 24.9.19
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה תל אביב יפו, מפי כב' השופט א. שני