התקבלה תביעתה הכספית של האישה (לקוחה במשרד) שהוגשה נגד חתנה להשבת סכום של למעלה מ – 400,000 ש"ח

האישה, כלתו של הנתבע, הפקידה בידיו של חתנה סך של מעל 400,000 ₪ על מנת שישקיע כספים אלו בהשקעת נדל"ן או השקעה אחרת. לאחר שפרץ המשבר במערכת היחסים בין האישה לבעלה, דרשה האישה מהנתבע להחזיר לה את כספה אך הוא התחמק מדרישתה זו.

לטענת הנתבע הוא זכאי לקזז מחובו לאישה חיובים שונים, ולשיטתו של האב – האישה ובנו הנם נושים במשותף, לאור העובדה כי הכספים שהעבירה לו האישה נצברו בתקופת החיים המשותפים עם בנו.

כב' ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את טענותיו של הנתבע וקבע כי שאלת השיתוף בין האישה ובנו תתברר בפני הערכאה הדנה בסכסוך ביניהם. עוד נקבע כי הנתבע ידע כי מדובר בכספים השייכים לאישה בלבד.

כב' ביהמ"ש דחה את טענות האב הנתבע לעניין הקיזוזים שערך לאורך השנים, קבע כי האב לא הצליח לעמוד בנטל ההוכחה לטענותיו והורה כי על הנתבע להשיב לתובעת את הכספים שהעבירה לו בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

מס' הליך: תמ"ש 18560/08
תאריך פסה"ד: 2.11.20
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה ראשל"צ, מפי כב' השופטת ח. קיציס