נדחתה בקשתו של האב שהוגשה נגד האם (לקוחה במשרד) לקביעת סמכות ביה"ד הרבני לדון בתביעה להחזקת הקטינה

בבקשה דנן ביקש האב לדחות על הסף את תביעת המשמורת שהגישה האם (לקוחת המשרד), וזאת לאור תביעה שהאב הגיש קודם לכן בביה"ד הרבני.

נפסק כי לביה"ד הרבני סמכות לדון בתביעה למשמורת שהגיש האב רק במידה ושני הוריו הסכימו לכך וכל עוד הם מסכימים לכך.

נפסק כי משמורת קטינים היא בסמכות מקבילה של שתי הערכאות, והדרך למנוע כפל דיונים היא עיכוב הליכים ולא דחייה על הסף כפי שביקש האב.

לאור זאת נדחתה הבקשה ונקבע כי לביהמ"ש לענייני משפחה הסמכות לדון בהחזקת הקטינה.

מס' הליך: תמ"ש 040420/00
תאריך פסה"ד: 4.11.03
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה תל אביב יפו, מפי כב' השופט י. גרניט