דחיית שתי תביעות – לאיזון משאבים ולהשבת סכום של 270,000 ש"ח – שהוגשו נגד לקוחה במשרד

שתי תביעות שהוגשו נגד האישה (לקוחה במשרד), אשר נדחו על ידי כב' ביהמ"ש לענייני משפחה.

תביעה לאיזון משאבים אותה הגיש האיש נגד האישה, במסגרתה עתר למינוי מומחה לצורך חישוב זכויותיהם הכלכליות של הצדדים וחלוקתן באופן שווה, לרבות מתן צווי גילוי ועיקול נדרשים.

ביהמ"ש דחה תביעה זו וקיבל את טענת הנתבעת שלא נצברו כספים משמעותיים למי מהצדדים בתקופת הנישואין הקצרה ולא הוכח שהתובע זכאי למלוא זכויותיה של הנתבעת. 

תביעה כספית להחזר הלוואה אותה הגישו הוריו של האיש נגד שני בני הזוג, שבמסגרתה עתרו ההורים להשבת סכום של 270,000 ש"ח שלטענתם ניתן לנתבעים כהלוואה לצורך רכישת דירה, זמן קצר לאחר נישואיהם.

ביהמ"ש דחה גם תביעה זו וקבע כי התובעים לא הצליחו לסתור את החזקה ההפוכה להעברות כספים, חזקה הקיימת בין הורים, ילדיהם ובני הזוג של הילדים.

מס' הליך: תלה"מ 20-04-249
תאריך פסה"ד: 27.5.21
ערכאה שיפוטית: כב' ביהמ"ש לענייני משפחה ראשל"צ, מפי כב' השופטת ח. שירה