ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה שהגיש הבעל (לקוח במשרד) למחיקת תביעתה של האישה מחמת היעדר סמכות עניינית מאחר ומדובר באופן מובהק ב"סכסוך משפחתי"

תיק בשיתוף משרד עו"ד ירקוני שנהב ומשרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני, נאמן קינן גרנות, בו ייצגנו את הבעל (המבקש). 

פסה"ד עוסק בבקשה מטעם הבעל (לקוח במשרד), המצוי בהליכי גירושין, למחיקת התביעה שהגישה האישה מחמת היעדר סמכות עניינית.

האישה הגישה לביהמ"ש המחוזי בקשה למתן הוראות לנאמן (חברת 'איסופ' – משיבה מס' 2), להעביר לידיה כ-4 מיליון $ המהווים, לטענת האישה, מחצית מתמורת מכירת הבעל ממניותיו בחברה אחרת, המוחזקים בנאמנות, ואותם, לטענת האישה, היא זכאית לקבל מכח הסכם המכר בין החברה הרוכשת לבין הבעל.

ביהמ"ש קיבל את הבקשה, מחק את התביעה והורה על העברתה לביהמ"ש לענייני משפחה, תוך קביעתו כי לגורמים המשפחתיים הייתה תרומה משמעותית להיווצרותה של עילת התביעה, וכי בחינה רחבה של מהות עילת התביעה והסכסוך בין הצדדים מעידים על כך מדובר בסכסוך בין בני הזוג.

עוד נקבע כי לאור טענתה של האישה שמקור זכאותה במניות נעוץ בחייהם המשותפים של הצדדים, יש לדון בזכותה, ככל שקיימת, מכוח חוק יחסי ממון, מתחום סמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה.

זאת ועוד, קבע ביהמ"ש כי "אדישותן של החברות המשיבות לתוצאה, כמו גם הסכמת האישה לכך כי הן לא תיקחנה חלק פעיל בסכסוך בפני בימ"ש זה, מעידות, אף הן, כי הסכסוך האמיתי (והיחיד) הינו בין בני הזוג".

מס' הליך: ת"א 58338-03-22
תאריך פסה"ד: 22.6.22
ערכאה שיפוטית: כבוד השופטת י. מושקוביץ, בית המשפט המחוזי מרכז לוד