אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

"לעולם אינני חושב על העתיד, הוא מקדים לבוא דיו" אלברט איינשטיין

עד לחודש אפריל 2017 – אפוטרופסות בלבד

הדרך היחידה, על פי החוק בישראל, להיכנס לנעליו של אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בשל אי כשירות, הייתה על ידי מינוי של אפוטרופוס לגוף ולרכוש. על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה וניהול הליך משפטי, מונה אפוטרופוס שהיה בדרך כלל קרובו של האדם. יש מקרים בהם מתמנה אפוטרופוס שאינו בן משפחתו של האדם. האפוטרופוס מתמנה לסייע לאותו אדם בכל עניין, לנהל את רכושו, לדאוג לרווחתו ולהגן על זכויותיו – בשני תחומים עיקריים – גוף ורכוש.

החל מחודש אפריל 2017 – יפוי כח מתמשך

בתאריך זה נערך תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, אשר קבע את המנגנון החוקי של יפוי הכח המתמשך. לראשונה במדינת ישראל, ניתנה אפשרות חוקית לכל אדם בגיר ובריא בנפשו לבחור מבעוד מועד בידי מי תופקד האחריות עליו במקרה של נבצרות וחוסר כשירות עתידי. מהפיכה.

יפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לתכנן כיצד ינוהלו ענייניו הכלכליים, האישיים והבריאותיים במקרה בו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או להבין את המשמעות שלהן. זאת עוד בשלב שהוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות בכוחות עצמו. המסמך הינו מסמך מקוון אשר מוגש למערכת האפוטרופוס הכללי ונערך בידי עו"ד שעבר הכשרה.

יפוי כח מתמשך משמש אדם במקרה של נבצרות. באמצעותו ובאמצעות מסמך הנחיות מקדימות הנלווה לו, יכול האדם הממנה למנות מיופה כח שיהיה אחראי על הטיפול בו, ולקבוע בו הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

חשוב לציין כי יפוי כח מתמשך אינו מעניק קניין למיופה הכח, שכן זאת עושה רק צוואה. כל תכליתו היא לדאוג לטובתו של האדם הממנה, במצב שבוא לא יוכל לדאוג לעצמו.

בעוד שהליך למינוי אפוטרופוס עלול לקחת מספר חודשים ולהיות כרוך בעלויות כספיות (אגרות בית משפט, שכ"ט עו"ד, פנייה למומחים רפואיים ועוד), יפוי כח מתמשך הנו מנגנון משפטי שמאפשר לאדם לתת הנחיות בהיותו צלול ובריא. הדבר מונע את המורכבויות העתידיות הטמונות במנגנון האפוטרופוסות.

צוות משרדנו מוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך ובתוכו הנחיות מקדימות מדויקות לפי רצונו של מיופה הכוח, לצורך מינוי אפוטרופוס. כמו כן אנו עורכים מסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962.