הסכמי ממון

"הסכמים ברורים – חברויות ארוכות" פתגם איטלקי

הסכם ממון (או הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור) הינו הסכם שנערך בין בני זוג במטרה להסדיר את היחסים הממוניים בין בני הזוג, במהלך חייהם וחלילה לעת פרידה.

הסכם ממון נכתב מהראש, למצב בו הלב ישכח שפעם הוא אהב.

הסכם ממון הינו דבר גמיש. תוכן ההסכם ואופן עריכתו, הסוגיות במסגרתו, דרך החלוקה ועוד.

ההסכם יבחן בעדינות ובאופן אישי את מצב בני הזוג. תושקע מחשבה לגבי סוגי תרחישים שיכולים להיווצר בעתיד. חשוב להדגיש כי בני זוג נשואים או לא, לפני הנישואין או אחריהם, יכולים להתנות על ההסדר הרכושי הקבוע בדין על ידי חתימה על הסכם ממון. הסכם זה יכול להסדיר את היחסים הממוניים ביניהם, בצורה שונה מזו המוצעת בחוק יחסי ממון. במסגרת הסכם ממון, בני הזוג יכולים להחליט כי חלק מהנכסים אשר יצברו במהלך היחסים לא יהיו משותפים. הם יכולים להחליט מתי יפקע מועד השיתוף, או שלא יהיה שיתוף כלל, בהתאם לצורה בה הם רואים את חייהם המשותפים.

הסכם ממון טוב הינו הסכם מותאם שנערך במיוחד עבור בני הזוג הספציפיים, על פי רצונותיהם ובאופן אינטליגנטי והגיוני, שיבטיח את יציבותו של ההסכם ויאפשר לשני בני הזוג לחיות בשלום.

העיסוק השוטף ורב השנים בתחום דיני משפחה, תוך ייצוג בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, הכרה עמוקה עם הדין והפסיקה, מחייב כדי לכתוב הסכם הנכון עבור בני הזוג. ככזה, למשרדנו מיומנות רבה בזיהוי צרכיהם של אנשים וכתיבת הסכם שלא יכביד על היחסים.

מתי כדאי לערוך הסכם ממון?

בין אם מדובר בזוגות נשואים, זוגות המתעתדים להינשא או זוגות שלא הסדירו את יחסיהם באופן פורמלי בישראל, חשוב להקדים ולערוך הסכם ממון, אשר ניתן לעדכן בכל עת בהסכמת הצדדים. יצוין, כי בכדי להגביר את הוודאות ולהבטיח את תוקפו של ההסכם באופן מקסימלי – חשוב מאוד לערוך את ההסכם באמצעות עו"ד מנוסה הבקיא בדיני משפחה ולאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, על מנת שלהסכם יינתן תוקף של פסק דין.

הסכמי ממון אינם מיועדים רק לאלו שהשיגו רכוש רב. הסכם טוב הוא צופה פני עתיד ומתייחס לנכסים ולזכויות שיצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים. אם לא חתמו בני הזוג על הסכם, חל עליהם ההסכם שנמצא בחוק יחסי ממון בין בני זוג (לזוגות נשואים על פי דין) או לפי הלכת השיתוף (לבני זוג ידועים בציבור).

לקריאה נוספת על פירוק שיתוף וחלוקת רכוש בין בני זוג, לחצו כאן.