משמורת ילדים וזמני שהות

"יש מאפיינים רבים והגדרות חלקיות של האדם ההגון, אך כולם מציינים מהות אחת: אחריות" אגנס הלר

פירוק התא המשפחתי מקרין על הילדים, אשר שגרת יומם והמסגרת לתוכה נולדו משתנה ומקבלת לפתע צורה אחרת. לעיתים המשבר הקשה של הגירושין, הפגיעה, העלבון והמצב הרגשי בו מצויים ההורים בעצמם, גורם להורים לפעול "מהבטן" או לקבל החלטות אימפולסיביות, שאינן מתיישבות עם צרכיהם של הילדים וטובתם, למרות שהילדים יקרים להם מכל. המצב בו מצויים ההורים, מקשה עליהם לראות את התמונה המלאה ולהתחשב במכלול השיקולים.

עם כל הקושי בהליכי גירושין – חשוב מאוד לנטרל את הילדים מהעימותים הבינאישיים שמתנהלים בין ההורים, ולהנגיש לילדים את השינוי בחייהם ובמרקם המשפחה באופן מחושב ותוך קשב רב לעולמם הרגשי.

עוד בשלבים המוקדמים של פירוק התא המשפחתי יש לתת את המחשבה על האופן בו יגדלו הילדים. בידי מי תהיה המשמורת על הילדים? מי יקבע את ענייני החינוך? כיצד יראו הסדרי הראיה עם ההורה הלא משמורן? האם ניתן לקבל משמורת משותפת?

בית המשפט אמון על הדאגה לאינטרסים של ילדים קטינים ואלו נמצאים בראש סדר עדיפויותיו. במסגרת ההכרעה בסוגיות של ילדים, תיבחנה החלופות המיטיבות עם הקטינים ומתאימות ביותר עבור הילדים – כאשר בית המשפט אינו מחויב לרצונותיהם של מי מההורים וההכרעה תינתן בראיית צרכי הילדים. עקרון טובת הילד הוא עקרון העל המנחה את כל בתי המשפט בכל הערכאות, כאשר בוחנים סוגיות כגון משמורת, הסדרי ראייה, הגירה ושאר תביעות בעניין קטינים.

מהי חלוקת אחריות הורית משותפת?

כיום קיימת מגמה שהולכת ומתרחבת בקרב זוגות שנפרדים ברוח פסיקות בתי המשפט והיא: חלוקת אחריות הורית משותפת.

ההורים נושאים ביחד באחריות משותפת כלפי ילדיהם. שני ההורים  שותפים, מעורבים ומקבלים ביחד החלטות על חינוך ילדיהם וסיפוק צרכיהם.

כמובן שמבנה משפטי זה יכול להתאפשר רק כאשר ההורים גרים בקרבת מקום זה לזו.

בעבר- משמורת משותפת לא הייתה שכיחה. היום, ישנם הרבה מאוד מקרים שבהם שני ההורים רוצים לגדל את הילדים אחרי הגירושין, תוך התאמת שעות העבודה להסדרי שהות הילדים.

האם אחריות הורית משותפת הכי טובה לילדים?

שאלה מכריעה עם תשובה מורכבת התלויה בטובת הילדים בפועל, כאשר הם מחלקים את זמנם בין שני בתים באופן שוויוני או כמעט שוויוני.

אחריות הורית משותפת יכולה להקל על המעבר מהתקופה בה ההורים היו נשואים לתקופה שלאחר הגירושין, ולמנוע מהילדים חלק מחוויית המשבר והאובדן של נוכחות אחד ההורים בחייהם. אחריות הורית משותפת מסייעת לילד ליצור חוויה של יציבות התא המשפחתי. ילד שגדל עם שני הורים, זקוק למעורבות של שניהם בחייו ואחריות הורית משותפת מגשימה בצורה מיטבית מעורבות מלאה שכזו.

אחריות הורית משותפת איננה בהכרח חלוקה שווה של זמני זהות.

לצד כל אלו, חשוב לזכור שחלק מטובת הילד היא יכולת אמיתית של ההורים להתנהל בצורה תקינה בתוך הסדרים ביניהם. הורים שבוחרים באחריות הורית משותפת, חשוב שיהיו מודעים לדרישותיה שכוללות לא מעט תיאומים, מעברים בין הבתים ושיתוף פעולה בין בני הזוג.

באחריות הורית משותפת לילד יש שני בתים. חשוב לשים לב שלא קיימים פערים גדולים מדי באורח החיים, בהתנהלות היומיומית, בצורת החינוך ובדרישות כל אחד מההורים מהילדים, דבר שעשוי להקשות על הילדים במעבר בין הבתים ובהפנמה של חוויה אחידה ולא מבלבלת עבור הילדים.