סכסוכים בין אחים

"צדק איננו נקמה, פירושו להחליט על פתרון שמוביל לשלום" ג'ודית באטלר

לעיתים מטפלים אנו בסכסוכים בין אחים על נכסים שהשאירו ההורים ולא חולקו, או מתנות שהעבירו ההורים בימי חייהם לאחד האחים.

סכסוכים אלו יכולים להיות מאוד אמוציונליים ויש לעסוק בהם בעדינות המתבקשת, על מנת למנוע קרע בין האחים.

חשוב להבין שבשלב הזה, בד"כ גם מעורבים בסכסוך בנות או בני הזוג של האחים, המשפיעים מאוד על אופיו של ההליך.