צוואות, ירושות וניהול עזבון

"ההכנה היא הכל. נוח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם" וורן באפט

הבנה אבסולוטית של דיני ירושה זה עניין קריטי בעת תכנון תהליך ההורשה, ע"י צוואה והן לאחר מות המוריש, כאשר יורשים רוצים להסדיר את הירושה ע"י הסכם בין יורשים.

למשרדנו ניסיון של ארבעה עשורים בתחום דיני הירושה בישראל, אשר טומן בחובו כללים ברורים וקפדניים, המחייבים את בקיאותו המלאה של עורך הדין המייצג בכל אותן דקויות של החוק והפסיקה הרלוונטיים – הן כמי שמנסח צוואות והן כמי שמייצג את אחד הצדדים במסגרת מאבק ירושה.

עריכת צוואות

עריכת צוואה באמצעות עורך דין מומחה בדיני ירושה בישראל מומלצת להימנעות מסכסוכים, משפטים ותביעות עתידיות.  בעת עריכת צוואה יש חשיבות לניסוחה, לבהירות ולהבנת האופציות העומדות בפני האדם המצווה, לרבות פן המיסוי, שיש לו השפעה ישירה על התכנון. כמו כן, לעתים ישנם מאבקי ירושה, התנגדויות לצוואות בבית המשפט במקרים בהם יש חשש כי המוריש הושפע לרעה ע"י אחד היורשים, במקרים בהם המצווה לא היה כשיר לצוות ועוד.

לצוואה יש משמעות רבה עבור המוריש. באמצעות הצוואה זכאי אדם לתכנן כיצד להוריד את רכושו, מה יעשה ברכושו אחרי מותו, לדאוג כי יורשיו יעשו שימוש נכון בכספים אותם הוא מוריש להם ועוד. משרדנו בעל ניסיון עתיר שנים בכתיבת צוואות "פשוטות" ומורכבות כאחד, הצופות פני עתיד ככל הניתן – לרבות הוראות ניהול עזבון, מנגנון נאמנות, יורש אחר יורש, יורש במקום יורש וחלוקת רכושו של המצווה בהתאם לצרכיו ורצונותיו.

הדבר החשוב ביותר היא שכל אחד שיקרא את הצוואה יבין את אותו דבר. אחרת, הדבר עלות להוביל למאבקים על פרשנות הצוואה.

צוואות הדדיות

כלי יעיל נוסף שניתן לנו ע"י המחוקק הינו הצוואות ההדדיות, אותם יכולים לערוך בני זוג, ולתכנן את ההורשה כזוג, לאחר מות שניהם. הדבר מונע תלות של אחד מבני הזוג בילדים אחרי 120 של הראשון מבניהם.

נישואין פרק ב'

צוואה חשובה במיוחד כאשר מדובר בפרק ב', כאשר לא כל הילדים הם ילדים משותפים. חשוב מאוד כי המצווה יעשה סדר בדבר חלקות עזבונו אחרי מותו בין ילדיו מנישואין ראשונים לבין בן/ בת הזוג בפרק ב'.

יש להקדיש מחשבה על מנת ולמנוע מריבות עתידיות.

ניהול עזבון

במצב שבו עזבון מועבר למספר יורשים, על פי דין או על פי צוואה, ייתכן ויקום צורך במינוי מנהל עזבון, שנחיצותו וזהותו ייקבעו במסגרת הצוואה.

תפקיד מנהל העזבון לכנס את כל נכסי העזבון ולחלק אותם בעין או על ידי מכירה וחלוקת התמורה בין היורשים.

מנהל עזבון מחויב על פי דין למסור פרטה של העזבון לאפוטרופוס הכללי, זהו מנגנון המעקב של המדינה אחר חלוקת נכסי העזבון.

במשך שנים ארוכות, ולאור ניסיונו ומומחיותו הרב של משרדנו בתחום דיני הירושה ובניהול עזבונות, מתמנה משרדנו ע"י בתי המשפט כידו הארוכה של בתי המשפט, כמנהלי עזבון זמניים וקבועים בתיקי ירושה מורכבים.

הסכם בין יורשים

ככלל, החוק הישראלי אוסר על עריכת עסקאות בירושתו העתידית של אדם. עם זאת, לעיתים רצון המוריש המנוח כפי שהובא בצוואה, או הוראות החוק ביחס למוריש שלא הותיר אחריו צוואה – אינם תואמים את חלוקת נכסי העזבון כפי שהיו מעוניינים בה היורשים. במקרים מעין אלו, חוק הירושה מאפשר ליורשים (לפי דין או לפי צוואה), בתנאים ובאופנים מסוימים, לקבוע ביניהם חלוקת עזבון שונה, מאשר זו אשר הקבועה בצוואה או לפי הדין. כך, ניתנת ליורשים אפשרות לשנות את אופן החלוקה של "עוגת" העזבון ולהסכים ביניהם על חלוקה רצויה אחרת, כאוות נפשם.

עריכת הסדר חלוקה בין יורשים, מצריכה ידע מקצועי וניסיון בנושא, הואיל וביצוע שינויים בחלוקה ביחס לצו הירושה או צו קיום הצוואה – עשוי לגרור חיובים לא רצויים במס.

חשוב מאוד, להימנע מכל חלוקה של עזבון, ולו חלוקה חלקית, במצבים בהם חפצים לערוך הסכם בין יורשים לחלוקת העזבון. רצוי מאוד לבצע חשיבה רחבה בטרם חלוקת העזבון, שכן כמפורט – לעיתים פעולות תמימות כגון חלוקה ראשונית, יכולות למנוע את היתרונות המעשיים המצויים בשימוש בדרך זו.

חשוב להקדים ולציין, כי כל הסדרי הירושה, בין במסגרת הסכם חלוקת עזבון בין יורשים ובין במסגרת הסתלקויות, כולן אפשריים כל עוד לא חולק העזבון. לאחר חלוקת העזבון – אין מדובר עוד בהסדר בין יורשים, אלא בהסדר בין בעלי רכוש, ללא קשר לעזבון.

ההסכם חייב להיערך בין היורשים עצמם, כאשר לעניין זה “יורש” – הכוונה ליורש מעשי ולא למי שזכה לחלק זעום בצוואה. הדבר החשוב ביותר בעריכת הסכם בין יורשים, כאשר מדובר בנכס מקרקעין – הוא שהחלוקה על פי ההסכם לא תכלול כספים שמקורם מחוץ לעזבון.

בכל מקרה של רצון או צורך בשינוי הסדרי ההורשה, חשוב לבחון תחילה את היבטי המס האפשריים ולבחור במנגנון אשר יש בו כדי להביא לתכנון מיסוי נאות יותר.